TARIFES

BAIXA

TENSIÓ

La tarifa a aplicar a cada client subministrat en Baixa Tensió depèn de la potència contractada. Les actuals tarifes d'accés a la xarxa en Baixa Tensió contemplen 3 graons o grups de potència

GRAONS DE POTÈNCIA

GRAONS DE POTÈNCIA