top of page

TARIFES
ELECTRA
ENERGIA

Actualment Electra Energía ofereix a tots els seus clients tarifes de preus indexats a mercat. Per a més informació i detall, consulteu amb nosaltres.

INFORMACIÓ CONTRACTES A PREU INDEXAT

Què és un contracte a PREU INDEXAT ?

És una tarifa en què els preus depenen directament dels resultats obtinguts hora a hora a OMIE (*) i de la corba de consum del client. Al resultat d'OMIE s'hi afegeixen la resta de costos de l'energia, els costos de gestió de la comercialitzadora i l'impost municipal.

(*)

OMIE  Vector Logo.png

Gestor del Mercat Elèctric a la Península Ibèrica.

BOMBILLA_1.png
Quins són els AVANTATGES d'un Indexat?

Si el mercat puja, el preu final de l'energia puja, però si el mercat baixa, el preu final també baixa. D'aquesta manera s'elimina el sobrepreu per assegurar el risc de les fluctuacions del Mercat que s'inclou en un contracte de preu fix.

TRANSPARÈNCIA
CONTROL SOBRE LA FACTURA

Vinculat el consum a la corba de preus horaris del Mercat, es pot aconseguir un important estalvi (com més consum es pugui traslladar a les hores de preus més baixos al Mercat OMIE, menor cost energètic).

BOMBILLA_2.png
Com s'obtenen ELS PREUS del Terme d'Energia?

OMIE + Altres costos energia + Gestió menjar + IMU

Altres costos energia

OS = components del preu final mitjà horari (a part d'OMIE), per a comercialitzadors lliures publicat a CNMC (s'exclou MD, MI i PC3).

 

FOS i FOM = Finançament Operador del Sistema (REE) i Operador del Mercat (OMIE), segons la normativa vigent.

 

PC3 = Finançament Pagaments per Capacitat, segons la normativa vigent.

 

DESV = Cost de Desviaments.

 

PERD = Coeficient de pèrdues publicat per l'OS per a la tarifa corresponent.

 

PEATGES I CÀRRECS = Peatges i Càrrecs d'energia corresponents, segons la normativa.

+

BOMBILLA_3.png

Cost de gestió comercialitzadora

+

S'afegeix al cost OMIE ia la resta de costos que componen el preu final de l'energia, una constant per kWh equivalent als costos de gestió de la comercialitzadora per a un client determinat.

IMU (Impost Municipal)

+

Altres components de la factura

+

+ TERME DE POTÈNCIA: Segons peatges i càrrecs vigents.


+ TERME DE REACTIVA: Segons peatges i càrrecs vigents.


+ EXCESSOS DE POTÈNCIA: Segons peatges i càrrecs vigents.

 

+ LLOGUER EQUIP DE MESURA: Segons tipus punt de mesura (en cas de no ser propietat del client).

 

+ IMPOST ELÈCTRIC.

Taxa Municipal vigent calculat sobre la base del Terme dEnergia, exclosos els peatges i càrrecs.

<15 kW

Clients d'Electra Energía amb potència contractada inferior a 15kW

Els clients d'Electra Energia amb potència contractada inferior a 15 kW tenen a la seua disposició les següents tarifes d'indexats:

Tarifa Electra Energía Hogar

Tarifa Electra Energía Sol *

*(per a clients amb Autoconsum)

>15 kW

Clients d'Electra Energía amb potència contractada superior a 15kW
BOMBILLA_1.png

Escriga'ns a morella@electraenergia.es o telefone al 900 373 275

BONO SOCIAL
BONO SOCIAL

En el cas que el client que hagi de contractar amb Electra Energía es trobi acollit actualment al Bo Social en qualsevol de les seves modalitats, aquest deixaria d'aplicar-se passant a tenir un contracte al mercat lliure.

SI el client es troba acollit actualment al PVPC (tarifa regulada denominada “Preu Voluntari del Petit Consumidor”) en qualsevol de les seves modalitats, i no acollit al Bo Social, en donar d'alta el contracte amb Electra Energía i per tant al mercat lliure, no podria sol·licitar el Bo Social encara que compleixi els requisits per acollir-s'hi.

Si bé el Bo Social està finançat per la totalitat de les comercialitzadores sense distinció, l'efectiva aplicació d'aquest està exclusivament assignada a les COR (comercialitzadores de referència) segons s'estableix Real Decret 897/2017, de 6 de octubre.

 

Més informació a:

https://www.bonosocial.gob.es/

Per a més informació

Envia un correu a morella@electraenergia.es  o truca al  900 373 275 .
bottom of page