TARIFES
ELECTRA
ENERGIA

Actualment Electra Energía ofereix a tots els seus clients tarifes de preus indexats a mercat. Per a més informació i detall, consulteu amb nosaltres.

INFORMACIÓ CONTRACTES A PREU INDEXAT

Què és un contracte a PREU INDEXAT ?

És una tarifa en què els preus depenen directament dels resultats obtinguts hora a hora a OMIE (*) i de la corba de consum del client. Al resultat d'OMIE s'hi afegeixen la resta de costos de l'energia, els costos de gestió de la comercialitzadora i l'impost municipal.

(*)

OMIE  Vector Logo.png

Gestor del Mercat Elèctric a la Península Ibèrica.

BOMBILLA_1.png
Quins són els AVANTATGES d'un Indexat?

Si el mercat puja, el preu final de l'energia puja, però si el mercat baixa, el preu final també baixa. D'aquesta manera s'elimina el sobrepreu per assegurar el risc de les fluctuacions del Mercat que s'inclou en un contracte de preu fix.

TRANSPARÈNCIA
CONTROL SOBRE LA FACTURA

Vinculat el consum a la corba de preus horaris del Mercat, es pot aconseguir un important estalvi (com més consum es pugui traslladar a les hores de preus més baixos al Mercat OMIE, menor cost energètic).

BOMBILLA_2.png
Com s'obtenen ELS PREUS del Terme d'Energia?

OMIE + Altres costos energia + Gestió menjar + IMU

Altres costos energia

OS = components del preu final mitjà horari (a part d'OMIE), per a comercialitzadors lliures publicat a CNMC (s'exclou MD, MI i PC3).

 

FOS i FOM = Finançament Operador del Sistema (REE) i Operador del Mercat (OMIE), segons la normativa vigent.

 

PC3 = Finançament Pagaments per Capacitat, segons la normativa vigent.

 

DESV = Cost de Desviaments.

 

PERD = Coeficient de pèrdues publicat per l'OS per a la tarifa corresponent.

 

PEATGES I CÀRRECS = Peatges i Càrrecs d'energia corresponents, segons la normativa.

+

BOMBILLA_3.png

Cost de gestió comercialitzadora

+

S'afegeix al cost OMIE ia la resta de costos que componen el preu final de l'energia, una constant per kWh equivalent als costos de gestió de la comercialitzadora per a un client determinat.

IMU (Impost Municipal)

+

Taxa Municipal vigent calculat sobre la base del Terme dEnergia, exclosos els peatges i càrrecs.

Altres components de la factura

+

+ TERME DE POTÈNCIA: Segons peatges i càrrecs vigents.


+ TERME DE REACTIVA: Segons peatges i càrrecs vigents.


+ EXCESSOS DE POTÈNCIA: Segons peatges i càrrecs vigents.

 

+ LLOGUER EQUIP DE MESURA: Segons tipus punt de mesura (en cas de no ser propietat del client).

 

+ IMPOST ELÈCTRIC.

Per a més informació

Envia un correu a morella@electraenergia.es  o truca al  900 373 275 .