Política de Privacitat


Electra Energía, SAU us informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web https://oficinavirtual.electraenergia .com/.


En aquest sentit, l'Electra Energía, SAU garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals ( LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
L'ús de lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses a l'Avís Legal i al document: Veure condicions Oficina Virtual


Identitat del responsable del tractament de les vostres dades:
Titular: Electra Energia, SAU, amb CIF A12542296 i domicili social al Carrer Hort de Més núm. 3-2n, CP 12002 de Castelló
Correu electrònic: protecciondedades@electraenergia.es
Lloc Web: https://oficinavirtual.electraenergia.com/

Principis aplicats al tractament de dades

 

En el tractament de les vostres dades personals, l'Electra Energía, SAU aplicarà els principis següents que s'ajusten a les exigències del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Electra Energía, SAU sempre requerirà el consentiment per al
tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals us informarà
prèviament amb absoluta transparència.


Principi de minimització de dades: L'Electra Energía, SAU us sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al
fi o fins que els sol·licita.


Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari
per a la fi o fins del tractament.

Electra Energía, SAU us informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de
subscripcions, Electra Energía, SAU revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un
temps considerable.


Principi d'integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de tal manera que la vostra seguretat, confidencialitat i
integritat estigui garantida. Has de saber que l'Electra Energia, SAU pren les precaucions necessàries per evitar el
accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals.

 

Per navegar per https://oficinavirtual.electraenergia.com/ cal que faciliti un usuari i una contrasenya.

Els teus drets

 

L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació o, si escau, sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits, entre altres motius.


L'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en les circumstàncies establertes a l'art. 18 del RGPD, cas en què únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L'interessat podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, oposant-se al tractament de les seves dades per a una determinada finalitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada o bé oposar-s'hi, en aquest cas les seves dades personals únicament seran conservats per a lexercici o la defensa de possibles reclamacions.


Així mateix, l'interessat podrà sol·licitar a Electra Energía, SAU la portabilitat de les vostres dades.


L'exercici d'aquests drets és personal i, per tant, l'interessat ha de ser exercit mitjançant un escrit dirigit a Electra Energía, SAU – Att. Responsable Protecció de Dades oa través del correu electrònic
protecciondedatos@electraenergia.es, indicant les dades identificatives, adreça o email de contacte, motius de la sol·licitud i documentació justificativa, per a això haurà d'aportar document que acrediti la seva identitat.


Per al cas que l'usuari no obtingui la resposta o satisfacció preteses, Electra Energía, SAU us informa del vostre dret a interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid oa través d'Internet a l'adreça:
http://www.aepd.es/


L'exercici dels teus drets no inclou cap dada que l'Electra Energía, SAU estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.


Finalitat del tractament de dades personals

 

Quan es connecta al lloc web facilita informació de caràcter personal que pot incloure dades de caràcter personal. En facilitar aquesta informació, atorga el seu consentiment perquè aquesta informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel lloc Electra Energía, SAU, únicament als efectes del que disposa l'Avís Legal i la present Política de Privadesa.


Les dades personals i la finalitat del tractament per part d'Electra Energía, SAU és diferent segons el sistema de captura d'informació:


Formularis de contacte: Electra Energía, SAU sol·licita dades personals, com l'adreça de correu electrònic amb la
finalitat de respondre a les vostres consultes.


Hi ha altres finalitats per les quals Electra Energía, SAU tracta les seves dades personals:


Per garantir el compliment de les condicions recollides a l'Avís Legal ia la llei aplicable. Això pot incloure el
desenvolupament d'eines i algorismes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
Per analitzar la navegació:. Electra Energía, SAU recull altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen al teu ordinador quan navegues pel lloc web, les característiques i finalitat de les quals estan detallades a la Política de Cookies.

Seguretat de les dades personals
 

Per protegir les vostres dades personals, Electra Energía, SAU pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos.


El lloc web està allotjat a Acens. La seguretat de les vostres dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per a això. Pots consultar la seva política de privadesa per tenir més informació.

Contingut d'altres llocs web

 

Les pàgines d'aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d'altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si hagués visitat l'altra web.

 

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció usant aquest codi.

Política de galetes
 

Perquè aquest lloc web funcioni correctament heu d'utilitzar cookies, que és una informació que s'emmagatzema al vostre navegador web.


A la pàgina Política de Cookies podeu consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

Legitimació per al tractament de dades
 

La legitimació per al tractament de les vostres dades són els consentiments obtinguts de l'usuari o client potencial, la derivada de l'ús de les plataformes digitals, la contractació de productes o serveis, la normativa aplicable al subministrament d'electricitat, i productes i serveis similars i qualsevol altra que pogués ser-li d'aplicació, a cada moment.


Els consentiments dels usuaris són obtinguts tant al moment de l'alta d'usuari com a les diferents contractacions o sol·licituds realitzades dins de la plataforma digital mentre que els dels clients potencials són obtinguts dins dels formularis de recollida de les seves dades. Aquests consentiments poden ser modificats en qualsevol moment per lusuari/client potencial mitjançant lexercici dels seus drets.


L'usuari és responsable de la veracitat de les dades comunicades i haurà de sol·licitar-ne la modificació sempre que fos necessari per assegurar-ne un tractament correcte, la correcta prestació dels serveis contractats i la realització de les comunicacions.


Per contactar amb l'Electra Energia, SAU has d'acceptar aquesta Política de Privadesa.


Categories de dades personals

 

Les categories de dades personals que tracta Electra Energía, SAU són: dades identificatives, així com dades no identificatives.

Navegació Web
 

En navegar per Electra Energía, SAU es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l'adreça IP, geolocalització, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar-vos.


L'Electra Energía, SAU utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.

Exactitud i veracitat de les dades personals

 

L'interessat es compromet que les dades facilitades a l'Electra Energía, SAU siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.


Com a Usuari del lloc web és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al lloc, exonerant a Electra Energía, SAU de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptació i consentiment

 

Com a Usuari del lloc web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part de Electra Energía, SAU en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

Canvis a la Política de Privadesa

 

L'Electra Energía, SAU es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.


Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.