top of page
electra_energia_1.jpg
titular_pagina_VA.png
Aquest canvi serà efectiu a partir de l'1 de juny 2021
electra_energia_2_LOGO_VA.jpg
electra_energia_2_grafico.jpg
electra_energia_2_textos_1_VA.jpg
electra_energia_2_textos_3_VA.png
electra_energia_2_textos_2_VA.png
electra_energia_2_hora_valle_VA.png
electra_energia_2_hora_llano_VA.png
electra_energia_2_hora_punta_VA.png
domésticos y pequeñas empresas
adaptar potencia
electra_energia_3.jpg
electra_energia_3_LOGO_VA.png

A part dels nous períodes
horaris, també hi haurà la possibilitat de contractar una potència diferent durant els períodes valle.
Una vegada sigui aplicable la nova estructura de peatges, el client podrà adaptar les potències
contractades per període horari.

electra_energia_4_VA.png
cambios
electra_energia_5.jpg
electra_energia_5_LOGO_VA.png
cambio efectivo
bottom of page