electra_energia_1.jpg
electra_energia_1_LOGO_VA.png
Aquest canvi serà efectiu a partir de l'1 de juny 2021
 
 
electra_energia_3.jpg

A part dels nous períodes
horaris, també hi haurà la possibilitat de contractar una potència diferent durant els períodes valle.
Una vegada sigui aplicable la nova estructura de peatges, el client podrà adaptar les potències
contractades per període horari.

electra_energia_4_VA.png
 
electra_energia_5.jpg
electra_energia_5_LOGO_VA.png