TARIFES

BAIXA

TENSIÓ

La tarifa a aplicar a cada client subministrat en Baixa Tensió depèn de la potència contractada. Les actuals tarifes d'accés a la xarxa en Baixa Tensió contemplen 3 graons o grups de potència

MENOR O IGUAL A 10 kW

(Tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA)

Subministraments amb potència contractada menor o igual a 10 kW. Per a aquest grup de clients, Electra Energia ofereix la TARIFA 10 (2.0 A), amb un únic preu d'energia per a totes les hores del dia, o la TARIFA 10DH (2.0DHA) , amb Discriminació Horària (preus del terme d'energia diferents per a les hores Punta i per a les hores Vall).

SUPERIOR A 10 kW I MENOR O IGUAL A 15 kW (Tarifes d' accés 2.1A i 2.1DHA)

Subministraments amb potència contractada superior a 10kW i menor o igual a 15kW. Per a aquest grup de clients, Electra Energia ofereix la TARIFA 15 (2.1 A), amb un únic preu d'energia per a totes les hores del dia, o la TARIFA 15DH (2.1DHA), amb Discriminació Horària (preus del terme d'energia diferents per a les hores Punta i per a les hores Vall).

Subministraments amb potència contractada superior a 15 kW. Per a aquest grup de clients, Electra Energia ofereix la tarifa BT EMPRESES (3.0 A), amb diferents preus en el terme d'energia per a les diferents hores del dia, segons s'estableix en els horaris de la tarifa regulada 3.0A.

Per a conèixer les nostres tarifes en ALTA TENSIÓ, pot contactar directa i personalment amb la nostra Delegació Comercial.

TARIFA 10 (2.0 A)

Aplicable a potència contractada inferior o igual a 10kW

ACTIVA FACTURA SENSE PAPER I ACONSEGUEIX UN DESCOMPTE DEL 2% SOBRE ENERGIA CONSUMIDA

Terme Potència

42,043426 €/kW any

 0,114873 €/kW dia

Terme Energia (VALL)

0,092470 €/kWh*

*Preu mes de juny aplicat a consumidor amb perfil mitjà.

HORARI ESTACIONAL HIVERN (tots els dies)

HORARI ESTACIONAL ESTIU (tots els dies)

 

*Consulte l'opció de tarifa de preu indexat al Mercat com opció més avantatjosa.

TARIFA 10DH (2.0 DHA)

Amb discriminació horària

Aplicable a potència contractada inferior o igual a 10kW

ACTIVA FACTURA SENSE PAPER I ACONSEGUEIX UN DESCOMPTE DEL 2% SOBRE ENERGIA CONSUMIDA

Terme Potència

42,043426 €/kW any

 0,114873 €/kW dia

Terme Energia (PUNTA)

0,110829 €/kWh*

Terme Energia (VALL)

0,044997 €/kWh*

*Preu mes de juny aplicat a consumidor amb perfil mitjà.

HORARI ESTACIONAL HIVERN (tots els dies)

HORARI ESTACIONAL ESTIU (tots els dies)

*Consulte l'opció de tarifa de preu indexat al Mercat com opció més avantatjosa.

TARIFA 15 (2.1 A)

Aplicable a potència contractada entre 10 i 15 kW

ACTIVA FACTURA SENSE PAPER I ACONSEGUEIX UN DESCOMPTE DEL 2% SOBRE ENERGIA CONSUMIDA

Terme Potència

44,444710 €/kW any

0,121434 €/kW dia

Terme Energia (VALL)

0,163390 €/kWh

BOE 01/02/2014

HORARI ESTACIONAL HIVERN (tots els dies)

HORARI ESTACIONAL ESTIU (tots els dies)

*Consulte l'opció de tarifa de preu indexat al Mercat com opció més avantatjosa.

TARIFA 15DH (2.1 DHA)

Amb discriminació horària

Aplicable a potència contractada  entre 10 i15 kW

ACTIVA FACTURA SENSE PAPER I ACONSEGUEIX UN DESCOMPTE DEL 2% SOBRE ENERGIA CONSUMIDA

Terme Potència

44,444710 €/kW any

0,121434 €/kW dia

Terme Energia (PUNTA)

0,172182 €/kWh

BOE 01/02/2014

Terme Energia (VALL)

0,089962 €/kWh

HORARI ESTACIONAL HIVERN (tots els dies)

HORARI ESTACIONAL ESTIU (tots els dies)

*Consulte l'opció de tarifa de preu indexat al Mercat com opció més avantatjosa.

TARIFA BT EMPRESES (3.0 A)

Aplicable a subministraments en baixa tensió amb potència contractada

superior a 15 kW

Terme Potència P1

40,728885 €/kW any

 0,111281 €/kW dia

Terme Potència P2

24,437330 €/kW any

0,066769 €/kW dia

Terme Potència P3

16,291555 €/kW any

0,044512 €/kW dia

BOE 01/02/2014 per a terme de potència

Terme Energia P1

0,125878 €/kWh

Terme Energia  P2

0,107905 €/kWh

Terme Energia P3

0,079923 €/kWh

*Per a consums superiors a 200.000 Kwh any pot contactar personalment amb la nostra Delegació Comercial.

HORARI ESTACIONAL HIVERN (tots els dies)

HORARI ESTACIONAL ESTIU (tots els dies)

*Consulte l'opció de tarifa de preu indexat al Mercat com opció més avantatjosa.

GRAONS DE POTÈNCIA

A partir de l'aprovació i entrada en vigor del Reial decret llei 15/2018, del 5 d'octubre de 2018 sobre ‘Mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors’, la potència a contractar varia en múltiples de 0,1 kW, sempre que no supere els 15 kW i dispose de comptador que permeta la discriminació horària i la telegestió.