TARIFES

BAIXA

TENSIÓ

La tarifa a aplicar a cada client subministrat en Baixa Tensió depèn de la potència contractada. Les actuals tarifes d'accés a la xarxa en Baixa Tensió contemplen 3 graons o grups de potència

TARIFAS_TERMINO_ENERGIA_junio_2021.jpg
TARIFAS_TERMINO_POTENCIA_junio_2021.jpg