top of page
electra_energia_mas15_1_Mesa de trabajo
titular_pagina_VA_15.png
electra_energia_mas15_2.png
electra_energia_mas15_2_gráfico_VA.png
electra_energia_mas15_2_LOGO_VA.png
grandes o industriales
Aquest canvi serà efectiu a partir de l'1 de juny 2021
calendario
electra_energia_mas15_3_LOGO_VA.png
electra_energia_mas15_3_GRAFICO_VA.png
electra_energia_mas15_4.jpg
electra_energia_mas15_4_LOGO_VA.png

Les potències contractades en els diferents períodes seran tals que la potència contractada en un període sigui sempre major o igual que la potència contractada en el període anterior. L'obligació de contractar potències creixents es manté a fi de que els preus per període horari siguin decreixents.

adaptar potecia
electra_energia_mas15_5.png
electra_energia_mas15_5_LOGO_VA.png
cambio
bottom of page